stolovanie / jún 2017 / Bratislava

Výzdoba stola

Kvetinová výzdoba stola sa robila pre príležitosť oslavy promócie. Priestor sa nachádzal v reštaurácii
Schoppa na bratislavskom kamzíku. Požiadavka bola vytvoriť vzdušnú a lúčne pôsobiacu výzdobu so špeciálnym druhom eukalyptu. Veľkokveté pivonky sme doplnili malokvetými floxami a žltou kraspédiou. Na zákazku sme vytvorili aj Menu a listy eukalyptu poslúžili aj ako menovky. Všetky kytice sa po skončení oslavy rýchlo rozobrali a mohli krášliť aj ďalšie domovy.