Záhrada / Jún 2017 / Bratislava

Záhrada s výhľadom

Priestor súkromnej záhrady sa nachádza v meste Bratislava v mestskej časti Dúbravka. Záhrada je situovaná na kopci, priestor je terasovito členený. Ďaleké pohľady z terasy predstavujú mozajku urbárneho priestoru a lesov.

Minimalistický koncept predstavuje rozdelenie priestoru na malé tématické plochy, ktoré na seba nadväzujú. Priestor pre pestovanie, hru i oddych sú skĺbené do celistvého ideálu záhrady.

Kry nižšieho charakteru, ktoré dopĺňa podrast z okrasných tráv, doplnený kvitnúcimi trvalkami, sú nosnými prvkami záhrady. Terasa sa nachádza na úrovni výšky krov, vďaka tomu sa zachoval výhľad na okolitú krajinu. Na hranici pozemku vytvorená malá drevená plocha, ktorá slúži v letnom období na slnenie a inštaláciu  bazénu. Po jej boku vytvorená pestovateľská záhradka vo forme vyvýšených drevených kochlíkov.