POLOVEREJNÝ PRIESTOR / Oct 2017 / Komárno

Vyhradená zeleň - penzión

Priestor penziónu je situovaný v meste Komárno na Alžbetínskom ostrove. Celé územie je charakteristické nízkou zástavbou alebo záhradkárskymi oblasťami. Nachádza sa v nížinnej oblasti s typickým drevinným zložením lužných lesov.

Vytvorenie komplexného priestoru, ktorý poskytuje bohaté možnosti pre aktivity. Každý priestor je niečim špecifický, či už náladou atmosférou alebo spôsobom využívania. Súčasná vegetácia na pozemku už vopred zadefinovala charakter a rozdelenie funkčnosti priestoru. 

Práca s existujúcimi prvkami na záhrade podnietila vytvorenie lesnej atmosféry.  Použitie domácich druhov bylín a krov, ktoré sú typické pre zatienené lesné podrasty dotvára tento aspekt. V centre lesnej krajiny je vytvorené posedenie, kde si môžete vychutnať i ranný dúšok kávy.  Lesná krajina prechádza do trávnatej pravidelne kosenej plochy, ktorá slúži pre volnočasové aktivity. Priestor na grilovanie opekanie, hranie hier. V zadnej časti pozemku je vybudované tenisové ihrisko, ktoré podporuje rôznorodosť areálu. Súčasťou budovy penziónu je aj bazén, ktorý nadväzuje na trávnatú plochu a poskytuje výhľad do celého priestoru záhrady.