Verejný priestor / may 2016 / Modra

Stratená záhrada

Záhrada sa nachádza v Modre. Mesto leží na úpetí Malých Karpát. Je charakteristické svojou vinohradníckou činnosťou. My sme však riešili netradičnú požiadavku.  

Predstava klasickej kultúrnej krajiny v tomto prípade nehrala žiadnu rolu. Navrhnutie japonskej záhrady v átriu vidieckeho domu predstavuje rozdiel tradičnosti v spojitosti s predstavou pokoja a miesta stvoreného pre relax.  

Návrh podliehal jednoduchej koncepcii. Prelínanie sa vodnej krajiny s horami plynulo prechádza smerom od vstupu až po protiľahlé ohraničenie záhrady. Umiestnenie rozsiahlej štrkovej plochy tak, aby nadväzovala na obytnú časť, plní funkciu terasy. Ostrovčeky vysadené z pôdopokrivných rastlín sú dokomponované skalnými súsošiami. Koncept zahŕňa aj vodné zrkadlo s možnosťou trávenia chvíľ v oáze. Návrh je tvorený tak, aby návštevník vnímal priestor a jednotlivé prvky v ňom umiestnené, z každého uhla objavuje nové dimenzie a možnosti priestoru.