Verejný priestor / APRÍL 2016 / ŠURANY

Kruhový objazd

Aj kruhový objazd môže priniesť do mesta kúsok prírody. Nami vytvorený návrh je postavený na minimálnej údržbe a maximálnom efekte zelene s pestrou premenlivosťou počas roka. Výsadba je vytvorená systematickým usporiadaním bylín doplnených vysiatou trávo-bylinnou zmesou. Vďaka bodovej výsadbe niekoľkých druhov trvaliek a zaplnením zvyšnej plochy výsevom, vytvárame ucelený priestor s bohatým zastúpením druhov v nízkej cenovej relácii. Celý koncept je doplnený výsadbou akcentujúcej dreviny.